Následující pravidla a předpisy obsažené v tomto dokumentu platí pro všechny návštěvníky a uživatele webových stránek Reversee.cz (dále jen "webové stránky").

{COMPANY_INFO} Používáním webových stránek přijímáte a souhlasíte s těmito pravidly a předpisy, které mohou být čas od času aktualizovány a zveřejněny bez předchozího upozornění. Proto je třeba je pravidelně kontrolovat.

Obsah webových stránek a informace o autorských právech

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, distribuovat, prodávat, obchodovat, přeprodávat nebo využívat obsah webových stránek pro komerční účely.

Souhlasíte s tím, že nebudete zasahovat do služeb webových stránek, bezpečnostních systémů webových stránek nebo jejich obsahu ani je narušovat.

Před zadáním objednávky se prosím ujistěte, že jste si na webových stránkách výrobce ověřili specifikace a kompatibilitu produktů.

Správci Reversee.cz neustále pracují na udržování informací zobrazených na webových stránkách v aktuální podobě. Webové stránky však nezaručují, že popisy produktů nebo jiný obsah těchto webových stránek jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. Upozorňujeme, že fotografie mají pouze informativní charakter a že na nich může být zobrazeno určité příslušenství výrobku, které nemusí být součástí standardního prodejního balení.

Váš účet

Používání webových stránek nebo některých jejich sekcí vyžaduje zřízení uživatelského účtu. Pokud používáte tyto stránky, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem. Máte-li podezření, že bylo narušeno zabezpečení vašeho uživatelského účtu, informujte prosím co nejdříve správce webu. Reversee.cz nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout neoprávněným použitím vašeho uživatelského účtu.

Omezení odpovědnosti

Webové stránky a společnost, která je provozuje, v žádném případě neodpovídají žádné straně za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované škody způsobené používáním těchto stránek nebo jakýchkoli jiných webových stránek, na které odkazují hypertextové odkazy, mimo jiné včetně ušlého zisku nebo příjmů, nákladů na náhradu, přerušení provozu, ztráty dat nebo škod vyplývajících z používání nebo spoléhání se na uvedené informace.

Dostupnost webových stránek

Reversee.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit, změnit, dočasně nebo trvale pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt webových stránek, včetně dostupnosti jakýchkoli funkcí těchto stránek. Souhlasíte s tím, že Reversee.cz nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení webových stránek (nebo jakékoli jejich části).

Pokud máte dotazy týkající se našich Podmínek používání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře nebo na adrese {SHOP_EMAIL_LINK}