Údaje, které shromažďujeme

V souladu s požadavky nového evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a soukromí všech osob v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru je Reversee.cz povinen bezpečně uchovávat a zpracovávat vámi poskytnuté údaje pouze pro účely uvedené v tomto dokumentu.

Reversee.cz webová stránka je provozována REVERSE STORE SRL, zapsaná pod číslem společnosti J23/4183/2016 a sídlí v Sosea cernica nr 75 vila 34, ILFOV, PANTELIMON.

Reversee.cz je správcem údajů, které nám poskytujete jako subjekt údajů.

Osobní údaje, které můžete poskytnout

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provozování, poskytování a zlepšování služeb, které nabízíme našim zákazníkům. Mezi tyto účely patří:

  • Nákup a dodání produktů a služeb, které od nás požadujete;
  • Vyhodnocení produktů a služeb, které vám poskytujeme;
  • Zpřístupnění funkcí těchto webových stránek vám jako registrovanému uživateli;
  • Správa našich webových stránek;
  • Analýza a zlepšování našich webových stránek, maloobchodní nabídky a reklamy;
  • Zpřístupnění propagačních akcí, dárků, soutěží;
  • Zasílání nekomerčních nebo funkčních zpráv (týkajících se změn webových stránek, vašeho uživatelského účtu atd.);
  • Zasílání propagačních a reklamních zpráv týkajících se maloobchodní nabídky Reversee.cz, ale pouze pokud jste k tomu dali svůj souhlas.

Jak můžeme používat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v našem sídle.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, dodavateli, obchodními partnery a subdodavateli, vyhledávači a poskytovateli webové analýzy. Reversee.cz neuchovává žádné informace o vaší kreditní kartě.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným stranám, abychom se ochránili před podvody nebo abychom ochránili svá zákonná práva. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat pro žádný účel (účely) déle, než je nezbytné, a budeme uchovávat pouze příslušné osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel. Osobní údaje, které jste poskytli při registraci účtu na našich webových stránkách, budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude tento účet existovat. Na základě vaší žádosti, kterou můžete zaslat na adresu Reversee.cz e-mailem na contact@reversee.cz nebo prostřednictvím daných funkcí dostupných v rámci vašeho uživatelského účtu na webových stránkách, můžete požádat o zrušení vašeho uživatelského účtu a vymazání nebo anonymizaci vašich údajů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro marketingové účely tak dlouho, dokud nám neoznámíte, že si od nás již nepřejete dostávat marketingové zprávy.

Jaká jsou vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese contact@reversee.cz. Pokud jste nám udělili souhlas s použitím vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete.

Pokud jsou informace, které o vás máme, nepřesné nebo neúplné, můžete nás na to upozornit a požádat nás o jejich opravu nebo doplnění.

Chcete-li uplatnit tato práva nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy ohledně toho, jak vaše osobní údaje používáme, kontaktujte nás na adrese contact@reversee.cz.